Lektorská služba

    

10.2. 2019   5. Nedeľa v období cez rok

Č1: Iz 6,1-2a.3-8;
Č2: 1 Kor 15,1-11;

 • 8:00     Z. Šimaľová, D. Lieskovská
 • 10.00   B. Fukasová, R. Stasová

17.2.2019  6. Nedeľa v období cez rok

Č1: Jer 17,5-8;
Č2: 1 Kor 15,12.16-20;

 • 8:00     MUDr. Števuliaková, J. Števuliak
 • 10:00   D. Lieskovská, B. Fukasová

24. 2. 2019    7. Nedeľa v období cez rok

Č1: 1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23;
Č2: 1 Kor 15, 45-49;

 • 8:00      R. Fukas, Z. Šimaľová
 • 10:00     Mgr. L. Števuliaková, Ľ. Števukiak

3. 3. 2019   8. Nedeľa v období cez rok

Č1: Sir 27,5-8;
Č2: 15,54-58;

 • 8:00      P. Štober, P. Štoberová
 • 10:00    MUDr. M. Števuliaková, J. Števuliak

10. 3. 2019    1. Nedeľa v pôstnom období

Č1: Dt 26, 4-10;
Č2: Rim 10,8-13;

·       8:00     Z. Šimaľová, J. Dudová

·       10.00   B. Fukasová, D. Lieskovská

17. 3. 2019   2. Nedeľa v pôstnom období

Č1: Gn 15,5-12.17-18;
Č2: Flp 3,17-4,1;

·       8:00     P. Štober, R. Fukas

·       10.00   Mgr. L. Števuliaková, Ľ. Števuliak

24. 3. 2019   3. Nedeľa v pôstnom

Č
1: Ex 3,1-8a. 13-15;
Č2: 1 Kor 10,1-6.10-12;

 • 8:00     Z. Šimaľová, D. Lieskovská
 • 10.00   B. Fukasová, R. Stasová

31. 3. 2019   4. Nedeľa v pôstnom období

Č1: Joz 5,9a.10-12;
Č2: 2 Kor 5,17-21

 • 8:00     MUDr. Števuliaková, J. Števuliak
 • 10:00   D. Lieskovská, B. Fukasová

 

 
 
 
Farnosť Čimhová