Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  Obdobie28. 9. – 4. 10. 2015
Liturgická oslavaÚmysel
Nedeľa
27.9.2015
7.30
10.00
DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA
V OBDOBÍ „CEZ ROK“
7.30    za farníkov
10.00    za požehnanie Lýdie (50 rokov)
Pondelok
28.9.2015
18.00Pondelok 26. týždňa v období „cez rok“
18.00    † rodičia Anna a Eduard
Utorok
29.9.2015
18.00Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli, sviatok
18.00    † Ľudmila Kuráňová – 1. výročie smrti
Streda
30.9.2015
7.00Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi, spomienka7.00    na úmysel
Štvrtok
1.10.2015
18.00Sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi, sp.18.00    † Karol
Piatok
2.10.2015

18.00

Sv. anjeli strážcovia, spomienka
Prvý piatok v mesiaci
Sv. omša s deťmi

18.00    † Dalibor Andráš
Sobota
3.10.2015

Sobota 26. týždňa v období „cez rok“
Prvá sobota v mesiaci
--.--    PÚŤ NA STARÉ HORY
Nedeľa
4.10.2015
7.30
10.00
DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA
V OBDOBÍ „CEZ ROK“
7.30    za farníkov
10.00    † Mária a Martin Šálka
 • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď:
  • PONDELOK, UTOROK: 17.00 – 18.00
  • STREDA: nespovedá sa
  • ŠTVRTOK, PIATOK: 16.30 – 17.30 (17.30 – októbrová pobožnosť)
  • Ku chorým: v piatok o 8.00.
 • Od štvrtka (1. októbra) začíname sa modliť OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI. Sv. ruženec sa budeme spolu modliť vždy pol hodiny pred sv. omšou (večer o 17.30 a ráno o 6.30). Sv. omša potom bude nasledovať hneď po sv. ruženci. V nedeľu sa októbrovú pobožnosť pomodlite sami pred sv. omšami (teda o 7.00 a o 9.30). Vo štvrtky v októbri namiesto poklony Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej pred sv. omšou bude krátka adorácia po sv. omši. Pri októbrových pobožnostiach možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Chcem povzbudiť všetkých, aj rodičov s deťmi, aby sa zúčastňovali na týchto pobožnostiach.
 • Kto by sa chcel zúčastniť na fatimskej sobote na Starých horách 3. októbra 2015, nech sa zahlási v sakristii. Ešte je pár voľných miest. Doprava zadarmo.
 • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Bača, syn Františka a Viery rod. Buchovej, narodený v Malackách aj tam bývajúci, a Katarína Šálková, dcéra Antona a Márie rod. Matušíkovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Čimhovej. Ohlasujú sa dnes druhý raz. Kto by vedel o prekážke, ktorá by snúbencom bránila prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb.
 • MILODARY:   
  • bohuznáma na kostol...........    100,- €  
  • Pán Boh zaplať!    
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 16. (Štefan ŠIMAĽA, Martin ŠEFČÍK, Štefan STAS, Jozef STAS, Anton LIESKOVSKÝ) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová