Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie25. 7. – 31. 7. 2016Liturgická oslavaÚmysel
Nedeľa
24.7.2016
10.3017. NEDEĽA
V OBDOBÍ „CEZ ROK“

ŠTVRTÉ VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA – slávnostná sv. omša
10.30 za farníkov

ŠTVRTÉ VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA – slávnostná sv. omša
Pondelok
25.7.2016
19.00Sv. Jakub, apoštol, sviatok19.00 poďakovanie za dožitých 70 r.
Utorok
26.7.2016
19.00Sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie, sp.19.00 † Štefánia a Ján Fukas
Streda
27.7.2016
7.00Sv. Gorazd a spoločníci, spomienka7.00 na úmysel
Štvrtok
28.7.2016
19.00Štvrtok 17. týždňa v období „cez rok“19.00 † z rodiny Olejkovej
Piatok
29.7.2016

19.00

Sv. Marta, spomienka19.00 za požehnanie kňaza Miroslava
Sobota
30.7.2016
7.00

Bl. Zdenka, panna a mučenica, ľubovoľná sp.
7.00 poďakovanie za úspešné ukončenie štúdia a za pož. Marty
Nedeľa
31.7.2016
7.30
10.00
18. NEDEĽA
V OBDOBÍ „CEZ ROK“
7.30 za farníkov
10.00 † Bronislav Jašurka
 • V stredu 27. júla je výročie biskupskej vysviacky (2002) Mons. Štefana Sečku, spišského diecézneho biskupa. Zahrňme ho do svojich modlitieb.
 • V sobotu 20. augusta 2016 sa uskutoční dekanátna púť do svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch, ktorá vyvrcholí sv. omšou vo svätyni o 18.00. Táto sv. omša bude vysielaná aj cez Rádio Lumen. Pôjdeme spolu s veriacimi zo Suchej Hory. Pred sv. omšou by sme chceli navštíviť všetky tri „spišské“ baziliky: baziliku Sv. Kríža v Kežmarku, baziliku Navštívenia Panny Márie v Levoči aj najnovšiu baziliku sv. Jakuba tiež v Levoči. Pôjdeme autobusom, ktorý bude zadarmo. Záujemcovia nech sa zapíšu do zoznamu vzadu na stolíku.
 • MILODARY:
  • - bohuznámy na kostol.......... 150,- €
  • - bohuznáma na kostol.......... 100,- €
  • - novomanželia Bercelioví...... 100,- €
  • - novomanželia Chorváthoví... 50,- €
  • Pán Boh zaplať!
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 13. (Pavol PAČECHA, Silvia PAČECHOVÁ, Pavol CHŇAPKO, Marián KORBEĽ, Jozef KURÁŇ) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová