Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie 18. 5. – 24. 5. 2015Liturgická oslava Úmysel
Nedeľa
17.5.2015
7.30
10.00
7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
7.30    za farníkov
10.00    † spolužiaci
Pondelok
18.5.2015
18.00 Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli18.00 za zdravie Evelin
Utorok
19.5.2015
18.00
Utorok po 7. veľkonočnej nedeli18.00 za jubil. manželov (25. výročie sobáša)
Streda
20.5.2015
7.00
Streda po 7. veľkonočnej nedeli 7.007.00 za zdravie a B. pomoc Tomášovi Tomagovi
Štvrtok
21.5.2015
18.00
Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli18.00 za rodinu Havrilovu
Piatok
22.5.2015

18.00

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli
Sv. omša s deťmi

18.00 † Pavol Šumila (5. výročie smrti)
Sobota
23.5.2015
7.00
Sobota po 7. veľkonočnej nedeli7.00 † Anna Garbiarová
Nedeľa
24.5.2015
7.30
10.00
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO – Turíce
slávnosť
Prvé sväté prijímanie
7.30    za farníkov
10.00 za farníkov
 • Upratovanie kostola, skupina číslo:
 • Dnes je 49. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti je dnes zbierka na katolícke masmédiá. Štedrým darcom Pán Boh zaplať! 
 • Dnes poobede o 14.00 bude májová pobožnosť a Deviatnik pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Cez týždeň budú májové pobožnosti s Deviatnikom začínať 10 min. pred sv. omšou (teda 17.50 alebo 6.50).
 • Vo štvrtok NEBUDE poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
 • V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Budeme sa modliť za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.
 • Nácvik spevu prvoprijímajúcich detí bude V UTOROK a VO ŠTVRTOK po sv. omši na fare.
 • Nácvik prvoprijímajúcich detí v kostole bude v piatok o 15.00.
 • SV. SPOVEĎ PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ, ich rodičov, krstných rodičov a všetkých, ktorí chcete pri tejto príležitosti pristúpiť k sviatosti zmierenia, bude v sobotu od 10.00 do 11.00.
 • V sobotu 23. mája bude vo farskom kostole v Tvrdošíne celodekanátne slávenie Vigílie Zoslania Ducha Svätého. Program začína o 18.30 adoráciou, o 19.30 bude prezentácia Svetových dní mládeže (hosť z Krakova), o 20.00 slávnostná sv. omša. Všetci ste srdečne pozvaní.
 • Na budúcu nedeľu bude svätodušná ofera. Vopred Pán Boh zaplať!
 • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať: Filip Taraj, syn Jána a Daniely rod. Leginusovej, narodený v Trstenej a bývajúci v Habovke, a Viera Šimaľová, dcéra Štefana a Heleny rod. Chmúrovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Čimhovej. Ohlasujú sa dnes prvý raz. Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.
 • MILODARY:
  • bohuznáma na kostol............ 100,- €
  • Pán Boh zaplať!
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: - rodičia prvoprijímajúcich detí. Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová