Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie23. 11. – 29. 11. 2015Liturgická oslavaÚmysel
Nedeľa
22.11.2015
7.30
10.00
SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA
Tridsiata štvrtá nedeľa v období „cez rok“
7.30    za farníkov
10.00    na úmysel
Pondelok
23.11.2015
18.00Pondelok 34. týždňa v období „cez rok“
18.00    † Milan Čakloš
Utorok
24.11.2015
18.00Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz a spoločníci, mučeníci, spomienka
18.00    za požehnanie Petra a Veroniky
Streda
25.11.2015
7.00
Sv. Katarína Alexandrijská,
panna a mučenica, ľubovoľná spomienka
7.00    za Božiu pomoc Martinovi
Štvrtok
26.11.2015
18.00Štvrtok 34. týždňa v období „cez rok“18.00    za jubil. manželov Jána a Martu
Piatok
27.11.2015

18.00

Piatok 34. týždňa v období „cez rok“
Sv. omša s deťmi
18.00    za požehnanie Emílie
Sobota
28.11.2015
7.00Spomienka Panny Márie, ľubovoľná spom.
7.00    na úmysel
Nedeľa
29.11.2015

7.30
10.00
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
Začiatok cirkevného roka (rok C)

7.30    za farníkov
10.00    † Milan a jeho rodičia
  • Na budúcu nedeľu pri obidvoch sv. omšiach bude požehnanie adventných vencov.
  • Na budúcu nedeľu bude tiež jesenná zbierka na charitu. Štedrým darcom vopred Pán Boh zaplať!
  • Rehoľné sestry – dcéry kresťanskej lásky (vincentky) – spolu so svojimi spolupracovníkmi organizujú celoslovenskú zbierku „Boj proti hladu“ na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Albánsku a Rusku. Do tejto zbierky sa môžeme zapojiť aj my. Na budúcu nedeľu po obidvoch sv. omšiach budú dobrovoľníci predávať medovníkové srdiečka. Zisk z predaja srdiečok pôjde na spomínanú zbierku. Za všetkých chudobných a hladných štedrým darcom už vopred veľká vďaka!
  • MILODARY:    - zbierka „Sviečka za nenarodené deti..........72,- € Pán Boh zaplať!
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 1. (Anton STASEL, Augustín ŠTEVULIAK, Ján ŠEFČÍK, Mária STOPKOVÁ, Štefánia OLESOVÁ, Jozef LIESKOVSKÝ, Marián VANKO) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová