Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  

O Z N A M

Dňa 26. marca 2015 zomrel náš farník Jozef Biňas.
Pohreb so sv. omšou bude v sobotu 28. marca 2015 o 12.00.
Ranná sv. omša v sobotu nebude.
Nech odpočíva v pokoji!

Obdobie 23. 3. – 29. 3. 2015Liturgická oslava Úmysel
Nedeľa 
22.3.2015
7.30
10.00
5. PÔSTNA NEDEĽA7.30 za farníkov
10.00 za Božiu pomoc
Pondelok
23.3.2015
18.00
Pondelok po 5. pôstnej nedeli18.00 za zdravie Silvestra
Utorok
17.3.2015
18.00
Utorok po 5. pôstnej nedeli
Večerná omša je z nasledujúcej slávnosti.
18.00 za členov ruže Ľudmily Vankovej
Streda
24.4.2015
18.00
ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť18.00! za členov Deviatnika P. Márie Fatimskej
Štvrtok
25.3.2015
18.00
Štvrtok po 5. pôstnej nedeli18.00 † Anna Pajdučáková
Piatok
26.3.2015

17.30
18.00

Piatok po 5. pôstnej nedeli
Sv. omša s deťmi

17.30 Krížová cesta
18.00 za zdravie rodiny Jána a Márie
Sobota
27.3.2015
12.00
Pohrebná sv. omša12.00 † Jozef Biňas
Nedeľa
28.3.2015
7.30
10.00
KVETNÁ NEDEĽA
Nedeľa utrpenia Pána
7.30 za farníkov
10.00 za požehnanie Jozefa (80 rokov)
  • Upratovanie kostola, skupina číslo: 13
  • Dnes poobede o 14.00 bude pobožnosť krížovej cesty.
  • 24. marec (utorok) je Dňom modlitieb a pôstu za mučeníkov misií. Pamätajme na trpiacich vo svojich modlitbách.
  • Tento týždeň NEBUDE štvrtková poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
  • Na budúcu nedeľu bude pri obidvoch sv. omšiach požehnanie ratolestí (bahniatok) a budú sa spievať pašie (opis umučenia a smrti Pána Ježiša). Kvetná nedeľa je aj 30. Medzinárodným dňom mládeže.
  • Na budúci víkend zo soboty na nedeľu sa mení zimný čas na letný. Hodiny si posunieme o 1 hodinu dopredu.
  • Sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami sa v našej farnosti bude vysluhovať v pondelok Veľkého týždňa – 30. marca od 10.30 – 12.00 a poobede od 13.30 – 15.00. Rozpis spovedania v našom dekanáte je na nástenke.
  • Pán Boh zaplať ženám za upratanie fary!
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 13. (Pavol PAČECHA, Silvia PAČECHOVÁ, Pavol CHŇAPKO, Marián KORBEĽ a Jozef KURÁŇ) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová