Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie 20. 10. – 26. 10. 2014
Liturgická oslava Úmysel
Nedeľa
19.10.2014
7.30
10.00
29. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
Misijná nedeľa
7.30    za farníkov
10.00    † Augustín, Mária a Ján
Pondelok
20.10.2014
18.00
Pondelok 29. týždňa v Cezročnom období
18.00    za novomanželov Ľuboša a Veroniku
Utorok
21.10.2014
18.00
Utorok 29. týždňa v Cezročnom období
18.00    za požehnanie jubilujúcich manželov
Streda
22.10.2014
7.00
Streda 29. týždňa v Cezročnom období 7.00    za zdravie a Božiu pomoc Márii
Štvrtok
23.10.2014
18.00
Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období
18.00    † Mária a Martin Kabáč
Piatok
24.10.2014
18.00
Piatok 29. týždňa v Cezročnom období
Sv. omša s deťmi
18.00    za jubilujúcich manželov
Sobota
25.10.2014
15.00 
Výročie posviacky katedrály sv. Martina z Tours v Spišskej Kapitule, sviatok
sobášna sv. omša
15.00    za novomanželov Romana a Martu
Nedeľa
26.10.2014
7.30
10.00
30. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
7.30    za farníkov
10.00    † Juraj Perichta
  • Upratovanie kostola, skupina číslo: 12
  • Z príležitosti slávenia Misijnej nedele je dnes zbierka na misie. Štedrým darcom ďakujem!
  • Októbrové pobožnosti: ako obyčajne.
  • Zo soboty na nedeľu (z 25. na 26. októbra) sa mení letný čas na zimný. Hodiny si posunieme o jednu hodinu dozadu.
  • Jednodňový zájazd do Krakova: záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii.
  • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať: Roman Pilarčík, syn Alojza a Jany rod. Kubáňovej, narodený v Trstenej a bývajúci v Habovke, a Marta Šimaľová, dcéra Štefana a Eleny rod. Chmúrovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Čimhovej, ohlasujú sa dnes tretí raz.
    Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: skupina č. 12. (obyvatelia bytoviek, Janka Pačechová) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová