Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie22. 8. – 28. 8. 2016Liturgická oslavaÚmysel
Nedeľa
21.8.2016
7.30
10.00
21. NEDEĽA
V OBDOBÍ „CEZ ROK“
7.30 za farníkov
10.00 poďakovanie za 25 r. spoločného života Jána a Márie
Pondelok
22.8.2016
19.00Panna Mária Kráľovná, spomienka19.00 za zdravie a požehnanie Silvestra 
Utorok
23.8.2016
19.00Utorok 21. týždňa v období „cez rok“19.00 † Jozef Gostík
Streda
24.8.2016
7.00Sv. Bartolomej, apoštol, sviatok7.00 na úmysel
Štvrtok
25.8.2016
19.00Štvrtok 21. týždňa v období „cez rok“19.00 † starí rodičia
Piatok
26.8.2016

19.00

Piatok 21. týždňa v období „cez rok“19.00 † Martin Kéry – 23. výročie smrti
Sobota
27.8.2016
15.00Sobášna sv. omša15.00 za novomanželov Martina a Moniku
Nedeľa
28.8.2016
7.30
10.00
22. NEDEĽA
V OBDOBÍ „CEZ ROK“
7.30 za farníkov
10.00 za požehnanie Aleny Ďubašákovej (50 r.)
 • V sobotu 27. augusta je v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Sviatosť bude vystavená ráno o 8.00. O 14.30 potom bude krátka eucharistická pobožnosť a po nej bude Sviatosť odložená. Chcem vás všetkých povzbudiť, aby ste si v tento deň našli čas na krátku poklonu pred sviatostným Ježišom a vyprosili si od neho požehnanie pre seba i svojich drahých, pre našu farnosť, ale i celú diecézu.
 • Naša mládež a farský úrad vás všetkých srdečne pozývame na VI. FARSKÝ DEŇ RADOSTI, ktorý sa bude konať (ak počasie dovolí) na budúcu nedeľu 28. augusta poobede. Pozývame nielen deti, ale všetkých. Pre deti je pripravený zaujímavý program, hry, súťaže a odmeny, a dospelí si môžu oddýchnuť pri dobrom guľáši a občerstvení. Príďte všetci!
 • Komisia pre mládež Spišskej diecézy organizuje Stretnutie (nielen) účastníkov SDM v Krakove zo Spišskej diecézy. Podujatie sa uskutoční v pondelok 29. augusta 2016 v Ružomberku. Bližšie info na nástenke.
 • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Záborský, syn Martina a Emílie rod. Kiripolovej, narodený v Dolnom Kubíne a bývajúci v Tvrdošíne, a Monika Kyseľová, dcéra Miroslava a Dariny rod. Hlinovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Čimhovej. Ohlasujú sa dnes tretí raz.
 • Kto vie o prekážke, ktorá by snúbencom bránila platne prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov zároveň odporúčam do vašich modlitieb.
 • MILODARY:
  • krstu Jakuba Paľu na kostol........... ... 50,- €
  • bohuznáma na kostol.......................... 50,- €
  • Pán Boh zaplať!
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 17. (Milan ČAKLOŠ, Vojtech MIKLOŠ, Silvester ŠÁLKA st., Ján OLES, Jozef ŠÁLKA) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová