Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie24. 8. – 30. 8. 2015
Liturgická oslavaÚmysel
Nedeľa
16.8.2015
8.30DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA
V OBDOBÍ „CEZ ROK“
8.30 za Božie požehnanie detí
Pondelok
24.8.2015

Sv. Bartolomej, apoštol, sviatok
Utorok
25.8.2015
19.00
Utorok 21. týždňa v období „cez rok“
19.00    za zdravie a Božiu pomoc pre Silvestra
Streda
26.8.2015
7.00Streda 21. týždňa v období „cez rok“
7.00 na úmysel
Štvrtok
27.8.2015
19.00Sv. Monika, spomienka19.00 za požehnanie rodiny
Piatok
28.8.2015

19.00

Sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka

19.00    † z rodiny Bednárovej
Sobota
29.8.2015
15.30Sobášna sv. omša15.30 za novomanželov Michala a Moniku
Nedeľa
30.8.2015
7.30
10.00
DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA
V OBDOBÍ „CEZ ROK“
7.30 za farníkov
10.00 † Štefan Oles st. - 30. výročie smrti
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 11.
  • Vo štvrtok 27. augusta je v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Sviatosť bude vystavená o 9.00 a odloženie Sviatosti s požehnaním bude na začiatku sv. omše o 19.00. Všetkých vás povzbudzujem, aby ste si našli čas a prišli sa pokloniť Ježišovi v Eucharistii.
  • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať: 
  • 1.Michal Zajac, syn Petra a Márie rod. Kubalovej, narodený v Dolnom Kubíne a bývajúci v Krivej, a Monika Figurová, dcéra Jozefa a Márie rod. Borsíkovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Čimhovej. Ohlasujú sa dnes tretí raz.
  • 2.    Martin Duda, syn Silvestra a Márie rod. Markovej, narodený v Trstenej a bývajúci v Čimhovej, a Jana Lužbeťáková, dcéra Jána a Jany rod. Uramovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Čimhovej. Ohlasujú sa dnes druhý raz.
    3.    Pavol Šulan, syn Pavla a Jany rod. Stráňankovej, narodený v Žiline aj tam bývajúci, a Janka Šálková, dcéra † Imricha a Anny rod. Maslákovej, narodená v Dolnom Kubíne a bývajúca v Čimhovej. Ohlasujú sa dnes druhý raz.
    Kto by vedel o prekážke, ktorá by snúbencom bránila prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 11. (Ján KÉRY, Anna LIESKOVSKÁ, Dalibor KUBÍK, Silvester ŠÁLKA ml., Mária KABÁČOVÁ) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová