Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, Farnosť Čimhová, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218
email: cimhova@kapitula.sk  


ObdobieLiturgická oslavaÚmysel
Pondelok
10.12.
18.00féria18.00 Zdravie pre Ľudmilu
Utorok
11.12.
18.00féria18.00 ZBP pre rodinu Anny Havrilovej
Streda
12.12.
6.15
Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej ľubovoľná spomienka, roráty6.15 †Ivanu-Máriu, Justínu, Romana a Margitu Bebej
Štvrtok
13.12.
18.00Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka18.00 †Jozef Janiga
Piatok
14.12.

18.00

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sv. omša za účasti detí
18.00 †Eduard a Anna
Sobota
15.12.
6:15
féria, roráty6.15 †Ján Figura
Nedeľa
16.12.
8.00
10.00
TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA GAUDETE
8.00 Za Boží ľud  
10.00 †Matej a Štefánia Pirožák

Ďakujem všetkým, ktorí upratujú a starajú sa o kostol. Prosím o upratovanie kostola skupinu č. 18.  Vojtech Mikloš, Silvester Šálka st., Jozef Šálka, Štefan Šálka a Ján Oles. Pán Boh zaplať všetkým! 

1. Úmysel KBS. Nech svetlo prichádzajúceho Krista preniká naše domovy. 
2. Zbierka na charitu. Minulú nedeľu sa konala jesenná zbierka na Charitu. Vyzbieralo sa 261.27€. PBZ štedrým darcom. Farnosť sme podporili potravinovou zbierkou Dom Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej. Vedenie Domu nám srdečne ďakuje.
3. Nedeľa radosti. Nedeľa Gaudete, možno pri liturgických nedeľných sláveniach použiť ružovú farbu, ozdobiť oltár kvetmi a hrať na organe a iných hudobných nástrojoch. 
4. Roráty. Adventné rorátne sv. omše pri sviečkach o 6.15 h. Osobitne pozývam deti, ktoré nech si na roráty donesú aj lampáše a nech pred sv. omšou prídu do sakristie, aby sme mohli ísť na sv. omšu spoločne v sprievode so zažatými lampášmi.
5. Adventné férie. Od 17. decembra do 24. decembra začína druhá časť adventného obdobia. Omša je vždy z príslušného dňa v mesiaci. Berie sa druhá adventná prefácia.
6. Vianočná spoveď. Vianočná spoveď bude v Čimhovej v utorok 18. decembra od 14.oo - 15.3o hod. Rozpis spovedania v okolitých farnostiach bude na nástenke.
7. Lektorské stretnutie. Srdečne pozývam na stretnutie v piatok 14.12.2018 po sv. omši na fare, lektorov, kantorov a všetkých ktorí máte záujem o Sv. Písmo. Prednášať bude Ing. František Šary, bohoslovec a doktorand Olomouského seminára.

Milan Ferenčík

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová