Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie27. 6. – 3. 7. 2016Liturgická oslavaÚmysel
Nedeľa
26.6.2016
7.30
10.00

13.NEDEĽA
V OBDOBÍ „CEZ ROK“
7.30    na úmysel
10.00 na úmysel
Pondelok
27.6.2016
18.00Sv. Ladislav, kráľ, ľubovoľná spomienka18.00 poďakovanie za dožitých 50 r. Stanislava
Utorok
28.6.2016
18.00Sv. Irenej, biskup a mučeník, spomienka
večerná omša: z nasledujúcej slávnosti
18.00 za rodinu Vladimíra Škvareka
Streda
29.6.2016
6.30
18.00
SV. PETER A PAVOL, APOŠTOLI, slávnosť – prikázaný sviatok6.30 za farníkov
18.00 † Mária a Ľudovít Dreveniak
Štvrtok
30.6.2016
8.00
Štvrtok 13. týždňa v období „cez rok“
Poďakovanie a „Te Deum“ za Božiu pomoc v školskom roku 2015/2016
Sv. omša s deťmi
8.00  za požehnanie žiakov a zamestnancov školy
Piatok
1.7.2016

18.00

Piatok 13. týždňa v období „cez rok“
Prvý piatok v mesiaci
18.00 za rodinu Štefana Stasa
Sobota
2.7.2016
--.--
Návšteva Panny Márie, sviatok
Prvá sobota v mesiaci
PÚŤ DO LEVOČE (sv. omša nie je)
Nedeľa
3.7.2016
7.30
10.00
14.NEDEĽA
V OBDOBÍ „CEZ ROK“
7.30    za farníkov
10.00 † Matej Kubinčák
 • Dnes je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
 • Nasledujúci týždeň je prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď:
  • PONDELOK, UTOROK, STREDA, PIATOK: 17.00 – 18.00
  • ŠTVRTOK: nespovedá sa
  • Ku chorým: v piatok o 8.00.
 • Odchod autobusu na Mariánsku horu v Levoči bude v sobotu 2. júla o 5.00 od kostola. Autobus je zadarmo. Ešte sú voľné miesta. Na púť môžu ísť aj takí, ktorí nevládzu vyjsť hore k bazilike pešo, pretože je k dispozícii auto, ktoré ich vyvezie až hore. Zúčastníme sa pobožnosti Fatimskej soboty o 9.00, ktorú bude viesť prof. Amantius Akimjak, a potom sv. omše zo sviatku Návštevy Panny Márie, ktorú bude slúžiť spišský biskup Mons. Štefan Sečka.
 • Prihlášky na birmovku treba odovzdať do konca mesiaca (už len 4 dni)!
 • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať: Patrik Chorváth, syn Jozefa a Dagmar rod. Saboovej, narodený v Martine a bývajúci v Blažovciach, a Erika Goreková, dcéra Stanislava a Zuzany rod. Vnenkovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Čimhovej. Ohlasujú sa dnes prvý raz. Kto vie o prekážke, ktorá by snúbencom bránila uzavrieť platné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň snúbencov odporúčam do vašich modlitieb.
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 9. (Patrik ŠANGALA, Stanislav PASTOR ml., Miroslav FALLA, Ľubomír HAVRILA, Anna OBRTÁČOVÁ) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová