Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie 22. 9. – 28. 9. 2014
Liturgická oslava Úmysel
Nedeľa
21.9.2014
7.30
11.00
DVADSIATA PIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
7.30    na úmysel kňaza
10.00    † Štefánia a Tomáš Kyseľ
Pondelok
22.9.2014
18.00
Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období
18.00    † Matej Tomajka
Utorok
23.9.2014
18.00
Sv. Pio z Pietrelčiny, kňaz, spomienka
18.00    † Anna a Tomáš Obrtáč
Streda
24.9.2014
7.00
Streda 25. týždňa v Cezročnom období
7.00    † rodičia Záhorskí
Štvrtok
25.9.2014
18.00
Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období
18.00    † Žofia a Štefan Lieskovský
Piatok
26.9.2014
18.00
Piatok 25. týždňa v Cezročnom období
Sv. omša s deťmi
18.00    † z rodiny Drozdovej
Sobota
27.9.2014
7.00
Sv. Vincent de Paul, kňaz, spomienka
7.00    † rodičia Kováčoví
Nedeľa
28.9.2014
7.30
10.00
DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
7.30    za farníkov
10.00    za rodinu Vladimíra
 • Upratovanie kostola, skupina číslo: 8
 • Prosím rodičov, aby posielali svoje deti na piatkové sv. omše s deťmi. Najlepšie by bolo, keby ste aj vy prišli spolu so svojimi deťmi na túto sv. omšu.
 • Kto má záujem ísť autobusom na fatimskú sobotu na Staré Hory v sobotu 4. októbra, nech sa zapíše na zoznam vzadu na stolíku. Išli by sme ráno cca o 6.00 a vrátili sa poobede. Autobus je zadarmo.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Diecézny katechetický úrad. Štedrým darcom vopred Pán Boh zaplať!
 • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať: Ľubomír Števuliak, syn Ľubomíra a Lýdie rod. Borovkovej, narodený v Trstenej a bývajúci v Čimhovej, a Erika Pilarčíková, dcéra Jána a Dariny rod. Harmatovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Hladovke, ohlasujú sa dnes prvý raz.
  Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.
 • MILODARY:
  • rodina Jozefa Obrtáča na oltár................    300,- €
  • rodina Mariána Vanka na oltár................    100,- €
  • bohuznáma na oltár..................................    100,- €
  • bohuznáma na oltár.................................    100,- €
  • Pán Boh zaplať!
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: skupina č. 8. (Peter BANDÍK, Ján LUŽBEŤÁK, Martin FIGURA, Ľubomír PAĽA, Patrícius LIESKOVSKÝ) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová