Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie2. 5. – 8. 5. 2016Liturgická oslavaÚmysel
Nedeľa
1.5.2016
7.30
10.00
6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
7.30    za farníkov
10.00    za požehnanie Lukáša
Pondelok
2.5.2016
18.00Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka
Prosebný deň
Sv. omša spojená s modlitbami za požehnanie úrody
18.00 za zdravie a požehnanie
Utorok
3.5.2016
18.00Sv. Filip a Jakub, apoštoli, sviatok
Prosebný deň
Sv. omša s deťmi
18.00 za požehnanie rodiny Petra
Streda
4.5.2016
7.00
Streda po 6. veľkonočnej nedeli
Prosebný deň
7.00 na úmysel
Štvrtok
5.5.2016
6.30
18.00
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA,
slávnosť – prikázaný sviatok
6.30 za farníkov
18.00† Tomáš, Anna a Tomáš Obrtáč
Piatok
6.5.2016

18.00

Piatok po 6. veľkonočnej nedeli
Prvý piatok v mesiaci
18.00 za úspešné ukončenie štúdia
Sobota
7.5.2016
17.00
18.00
Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
Prvá sobota v mesiaci
17.00 Fatimská pobožnosť
18.00 za požehnanie vnúčat
Nedeľa
8.5.2016
7.30
10.00
7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
7.30    za farníkov
10.00 za požehnanie Jána (60 rokov)
 • Oddnes sa začínajú Májové pobožnosti. Litánie loretánske sa budeme modliť vždy na začiatku sv. omše. V nedeľu poobede o 14.00 (začíname už dnes). Vo štvrtok na sviatok Nanebovstúpenia Pána bude Májová pobožnosť na začiatku večernej bohoslužby.
 • Nasledujúce tri dni sú tzv. prosebnými dňami, počas ktorých sa budeme modliť a prosiť za požehnanie úrody. V pondelok bude aj sv. omša na tento úmysel a pri sv. omši bude prosebná pobožnosť.
 • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď:
  • PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK, PIATOK: 17.00 – 18.00.
  • Ku chorým: v piatok o 8.00.
 • V piatok po sv. omši nebude Korunka Božieho milosrdenstva, ale prvopiatková poklona.
 • V piatok o 17.00 bude na fare nácvik spevu prvoprijímajúcich detí.
 • Od piatku sa začína aj Deviatnik k Duchu Svätému (9 dní pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého). Novénu sa budeme modliť v rámci Májovej pobožnosti.
 • V utorok 3. mája je výročný deň smrti nášho biskupa Mons. Františka Tondru (†2012). Pamätajme naňho vo svojich modlitbách.
 • Na budúcu nedeľu bude tradičná zbierka na katolícke masmédiá. Štedrým darcom vopred Pán Boh zaplať!
 • MILODARY:
  • z krstu Michaely Ulrichovej na kostol....... 50,- €
  • bohuznáma rodina z Liesku na kostol...... 50,- €
  • Pán Boh zaplať! 
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 2. (Pavol DUDA, Štefan DUDA ml., Stanislav GOREK, Milan GOREK, Milan KUBINČÁK) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová