Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  Obdobie 25. 8. – 31. 8. 2014
Liturgická oslava Úmysel
Nedeľa
24.8.2014
10.00 DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
10.00    na úmysel kňaza
Pondelok
25.8.2014

Pondelok 21. týždňa v Cezročnom období

Utorok
26.8.2014

Utorok 21. týždňa v Cezročnom období

Streda
27.8.2014
17.00
Sv. Monika, spomienka
17.00    na úmysel kňaza
Štvrtok
28.8.2014

Sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka

Piatok
29.8.2014
17.00
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
17.00    na úmysel kňaza
Sobota
30.8.2014

Sobota 21. týždňa v Cezročnom období

Nedeľa
31.8.2014
7.30
10.00
DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
7.30    za farníkov
10.00    † Mária Jendrášková
  • Upratovanie kostola, skupina číslo: 4
  • V stredu 27. augusta je v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Sviatosť bude vystavená o 9.00 a odloženie Sviatosti s požehnaním bude o 16.45. Sv. omša potom začne o 17.00. Všetkých vás povzbudzujem, aby ste si našli čas a prišli sa pokloniť Ježišovi v Oltárnej Sviatosti.
  • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:
    • Ondrej Tomčík, syn Ferdinanda a Alžbety rod. Laššuovej, narodený v Bratislave a bývajúci v Bernolákove, a Mária Figurová, dcéra Jozefa a Márie rod. Borsíkovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Čimhovej, ohlasujú sa dnes prvý raz.
      Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: skupina č. 4. (Miroslav KYSEĽ, Stanislav KYSEĽ, Peter ŠÁLKA, Ľubomír VARGA, Jarmila LIESKOVSKÁ, Vladimír ONDRÍK) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová