Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie 15. 12. – 21. 12. 2014
Liturgická oslava Úmysel
Nedeľa
14.12.2014
7.30
10.00
TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA7.30    za farníkov
10.00    na úmysel kňaza
Pondelok
15.12.2014
18.00
Pondelok po 3. adventnej nedeli
18.00    † Štefánia Pirožáková
Utorok
16.12.2014
6.00
Roráty (sv. omša ku cti Panny Márie)
6.00    † kňaz Aurel Mihaliak
Streda
17.12.2014
18.00
Streda po 3. adventnej nedeli
18.00 za Božiu pomoc a požehnanie rodiny
Štvrtok
18.12.2014
7.00
Štvrtok po 3. adventnej nedeli
7.00    †† pochovaní v Čimhovej
Piatok
19.12.2014
18.00
Piatok po 3. adventnej nedeli
Sv. omša s deťmi
18.00    † z rodiny Adamcovej a Čaklošovej
Sobota
20.12.2014
7.00
Sobota po 3. adventnej nedeli
7.00    na úmysel kňaza
Nedeľa
21.12.2014
7.30
10.00
ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
7.30    za farníkov
10.00    † Anna Baňáková
  • Upratovanie kostola, skupina číslo: 20
  • V utorok budú ráno o 6.00 posledné roráty. Deti nech prídu s lampášmi a nech nás čakajú pri vchode do kostola. Všetky deti po sv. omši pozývam na faru na „rorátne“ raňajky.
  • Členov hospodárskej rady pozývam na poradu, a to v stredu po sv. omši.
  • SV. SPOVEĎ PRED VIANOČNÝMI SVIATKAMI  v našej farnosti bude v pondelok 22. decembra od 13.30 do 15.30.
  • Tento týždeň nebude poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: skupina č. 20. (Jozef FUKAS, Jozef ŠIMAĽA st., Štefan DUDA st., Milan VANKO, Vladimír OLES) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová