Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie8. 2. – 14. 2. 2016Liturgická oslavaÚmysel
Nedeľa
7.2.2016
7.30
10.00
PIATA NEDEĽA
V OBDOBÍ „CEZ ROK“
7.30    za farníkov
10.00 na úmysel
Pondelok
1.2.2015
18.00Pondelok 5. týždňa v období „cez rok“18.00    za Jaroslava a Lenku
Utorok
2.2.2015
18.00Utorok 5. týždňa v období „cez rok“
Sv. omša s deťmi
18.00    † Veronika a Martin Figura
Streda
3.2.2015
6.30
18.00
Popolcová streda
Začiatok pôstneho obdobia
6.30    na úmysel darcu
18.00    za zdravie Martinky
Štvrtok
4.2.2015
18.00
Štvrtok po Popolcovej strede
XXIV. Svetový deň chorých
18.00    za Božiu pomoc rodine Štefánie
Piatok
5.2.2016

17.30
18.00

Piatok po Popolcovej strede17.30    Krížová cesta
18.00    † Milan Paluga
Sobota
6.2.2016
7.00
Sobota po Popolcovej strede7.00    na úmysel darcu
Nedeľa
7.2.2016

7.30
10.00
PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
7.30    za farníkov
10.00    za požehnanie rodiny Márie
  • Sv. omša s deťmi bude tento týždeň a počas celého pôstneho obdobia vždy v utorok o 18.00!
  • Popolcová streda je dňom prísneho pôstu. Prísny pôst, ktorý zaväzuje všetkých od 18. do 60. roku života, znamená zdržať sa mäsitých pokrmov, jesť iba trikrát do dňa, z toho iba raz dosýta. Pre ostatných od 14 rokov platí zdržiavanie sa mäsa. Pôst má vyjadrovať naše úprimné pokánie a snahu zmeniť svoj život. Bez tohto vnútorného obsahu by bol pôst iba bezduchý zvyk.
  • V pôstnom období bude pobožnosť krížovej cesty vždy v piatok pred sv. omšou o 17.30 a v nedeľu o 14.00. Za vykonanú pobožnosť krížovej cesty možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať úplné odpustky čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
  • V sobotu 13. februára slávime 95. výročie biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Spomienková slávnosť sa uskutoční v tento deň v Zákamennom: 14.30 – sv. ruženec, 15.00 svätá omša, po sv. omši modlitba pri hrobe.
  • Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Pri jesennej zbierke na charitu sa vyzbieralo 95.913,84 €. Suma bola použitá na stavbu Domu Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni. Dom bude slúžiť dospievajúcej mládeži. Jarná zbierka bude použitá na rekonštrukciu Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi. Škola slúži deťom s viacnásobným postihnutím. V mene vedenia a zamestnancov Spišskej katolíckej charity a aj vo svojom mene ďakuje o. biskup Štefan všetkým dobrodincom. Pán Boh zaplať za vaše dary!
  • Členov novozvolenej hospodárskej rady pozývam na zasadnutie, ktoré bude v piatok po sv. omši. Prosím nových členov, aby prišli aj na sv. omšu. Po sv. omši pred farníkmi zložia predpísaný sľub.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 13. (Pavol PAČECHA, Silvia PAČECHOVÁ, Pavol CHŇAPKO, Marián KORBEĽ, Jozef KURÁŇ) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová