Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie 26. 10. – 2. 11. 2014
Liturgická oslava Úmysel
Nedeľa
26.10.2014
7.30
10.00
30. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30    za farníkov
10.00    † Juraj Perichta
Pondelok
27.10.2014
18.00
Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období
18.00    † Tomáš Obrtáč ml.
Utorok
28.10.2014
18.00
Sv. Šimon a Júda Tadeáš, apoštoli, sviatok
18.00    † Ľudmila a Rudolf Kuráň
Streda
29.10.2014
7.00
Streda 30. týždňa v Cezročnom období 7.00    † Mária
Štvrtok
30.10.2014
18.00
Štvrtok 30. týždňa v Cezročnom období
18.00    † Františka Lieskovská (10. výročie smrti)
Piatok
31.10.2014
18.00
Piatok 30. týždňa v Cezročnom období
večerná sv. omša z nasledujúcej slávnosti
Sv. omša s deťmi
18.00    za požehnanie Jozefa s rodinou
Sobota
1.11.2014
7.30
10.00 

SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH,
prikázaný sviatok
7.30    za farníkov
10.00    † Juliana a Tomáš Lieskovský
Nedeľa
2.11.2014
7.30
10.00
SPOMIENKA
NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
31. nedeľa v Cezročnom období
7.30    za farníkov
10.00    za všetkých zosnulých
 • Upratovanie kostola, skupina číslo: 13
 • Sv. spoveď pred sviatkom Všetkých svätých a Dušičkami:
  • ŠTVRTOK: 16.30 – 18.00
  • PIATOK: 16.00 – 18.00
 • Táto sv. spoveď bude platiť aj na prvý piatok. Vo štvrtok a v piatok sa októbrovú pobožnosť pomodlite sami. Ostatné októbrové pobožnosti budú ako obyčajne. Pred odpustom bude tiež sv. spoveď, a to v sobotu 8. novembra.
 • V sobotu na slávnosť Všetkých svätých bude poobede o 14.00 pobožnosť na cintoríne.
 • ODPUSTKY: V  dňoch od 1. do 8. novembra môžeme pomôcť dušiam v očistci, tým, že získame úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Úplné odpustky získa ten,:
  • kto 2. 11. navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha a splní aj obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúči pripútanosť ku hriechu, aj k všednému.)
  • kto od 1. 11. do 8. 11. (vrátane) navštívi cintorín, aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých a splní už spomínané obvyklé podmienky.
 • Jednodňový zájazd do Krakova: záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii.
 • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Lieskovský, syn † Martina a Anny rod. Števuliakovej, narodený v Dolnom Kubíne a bývajúci v Čimhovej, a Martina Motýľová, dcéra Jaroslava a Viery rod. Hlinovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Liesku, ohlasujú sa dnes prvý raz.
  Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.
 • Naša farnosť sa aj tento rok zapojí do celoslovenskej akcie Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je spojiť Pamiatku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou, alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Aj v našom kostole si môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane (odporúčaná cena 1,- €) a takto podporiť aktivity zamerané na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny. (www.forumzivota.sk)
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: skupina č. 13. (Pavol PAČECHA, Silvia PAČECHOVÁ, Pavol CHŇAPKO, Marián KORBEĽ, Jozef KURÁŇ) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová