Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie 26. 1. – 1. 2. 2015Liturgická oslava Úmysel
Nedeľa 
25.1.2015
7.30
10.00
TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ7.30    za farníkov
10.00 za zdravie Viery
Pondelok
26.1.2014
18.00
Sv. Timotej a Títus, biskupi, spomienka
18.00    † Matej Tomajka
Utorok
27.1.2014
18.00
Utorok 3. týždňa v Cezročnom období18.00    za požehnanie Oľgy
Streda
28.1.2014
7.00
Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi, spom.7.00    za požehnanie Márie (70 rokov)
Štvrtok
29.1.2015
17.00
18.00
Štvrtok 3. týždňa v Cezročnom období17.00    Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
18.00    † Irena Stopková
Piatok
30.1.2015
18.00
Piatok 3. týždňa v Cezročnom období
omša s deťmi
18.00    † Rudolf, Veronika a Matej Gnida
Sobota
31.1.2015
7.00
Sv. Ján Bosco, kňaz, spomienka7.00    na úmysel ordinára
Nedeľa
1
.2.2015
7.30
10.00
4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 za farníkov
10.00    † Imrich a Marián Šálka
 • Upratovanie kostola, skupina číslo: 5
 • Úmysly Apoštolátu modlitby na február 2015:
  • Všeobecný: Aby väznení, najmä z radov mladých ľudí, mali možnosť znovu budovať dôstojný život.
   Evanjelizačný: Aby rozvedení manželia našli prijatie a oporu v kresťanskej komunite.
   Úmysel KBS: Aby naši starci, starenky a chorí obetovali svoje ťažkosti z kňazské a rehoľné povolania.
 • MILODARY:
  • bohuznáma rodina..........................................    150,- €
  • členovia Deviatnika P. Márie Fatimskej........    100,- €
  • bohuznámi......................................................    300,- €
  • pán Körbitz.....................................................    200,- €
  • bohuznáma rodina z Liesku...........................    200,- €
  • členovia ruže Anny Šálkovej.........................    100,- €
  • bohuznámy.....................................................    500,- €
  • bohuznáma.....................................................    100,- €
  • pri betleheme..................................................    149,75 €
  • Pán Boh zaplať!
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 5. (Róbert ZAŤKO, Marián DUDA, Daniel ONDRÍK, Jaroslav KABÁČ, Marián ŠEFČÍK) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová