Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  

O Z N A M
Pohreb našej zosnulej farníčky
† ĽUDMILY KURÁŇOVEJ
bude v stredu 1. 10. o 14.00.
Nech odpočíva v pokoji!


Obdobie 29. 9. – 5. 10. 2014
Liturgická oslava Úmysel
Nedeľa
28.9.2014
7.30
10.00
DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
7.30    za farníkov
10.00    za rodinu Vladimíra
Pondelok
29.9.2014
18.30
Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli, sviat.
18.30    za zdravie Viery
Utorok
30.9.2014
18.30
Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi, spomienka
18.30    za Božie požehnanie Márie Stopkovej
Streda
1.10.2014
14.00
Pohrebná svätá omša 14.00 † Ľudmila Kuráňová
Štvrtok
2.10.2014
18.30
Sv. anjeli strážcovia, spomienka
18.30    † Ľudmila Kuráňová
Piatok
3.10.2014
18.30
Piatok 26. týždňa v Cezročnom období
Prvý piatok mesiaca
Sv. omša s deťmi
18.30    † Mária a Matej Tomajka
Sobota
4.10.2014
--.-- 
Sv. František Assiský, spomienka
Prvá sobota mesiaca
--.--    Púť na Staré Hory
Nedeľa
5.10.2014
7.30
10.00
DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
7.30    za farníkov
10.00    za zdr. a B. pož. rod. Šálkovej a Ulrichovej
 • Upratovanie kostola, skupina číslo: 9
 • Dnes je zbierka na Diecézny katechetický úrad. Štedrým darcom Pán Boh zaplať!
 • Večerné sv. omše budú tento týždeň o 18.30!
 • Tento týždeň je prvý piatok. Sv. spoveď:
  • PONDELOK, UTOROK: 15.30 – 17.00
  • Celý týždeň budem spovedať aj po sv. omši, ak bude záujem.
  • Ku chorým: v piatok o 8.00.
 • Od stredy (1. októbra) začíname sa modliť OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI. Sv. ruženec sa pomodlite sami (kvôli zastupovaniu) (večer o 18.00, v stredu ráno sa budeme modliť spoločne o 6.30). Sv. omša potom bude nasledovať hneď po sv. ruženci. V nedeľu sa októbrovú pobožnosť pomodlite sami pred sv. omšami (o 7.00 a o 9.30). Pri októbrových pobožnostiach možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Povzbudzujem všetkých, najmä deti, aby sa zúčastňovali na týchto pobožnostiach. Treba sa veľa modliť!
 • Autobus na Staré Hory pôjde v sobotu o 6.00 od kostola.
 • V dňoch 5. – 19. októbra sa v Ríme uskutoční Mimoriadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody, na ktorom budú otcovia biskupi z celého sveta diskutovať o manželstve a rodine. Dnešný deň (28. september) vyhlásil pápež František za Deň modlitieb za toto zhromaždenie. Preto pamätajme vo svojich modlitbách na tento úmysel aj dnes, ale aj počas konania Synody, 5. – 19. októbra. List pápeža Františka rodinám si môžete prečítať na nástenke a na našej internetovej stránke.
 • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Ľubomír Števuliak, syn Ľubomíra a Lýdie rod. Borovkovej, narodený v Trstenej a bývajúci v Čimhovej, a Erika Pilarčíková, dcéra Jána a Dariny rod. Harmatovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Hladovke, ohlasujú sa dnes druhý raz.
  • Stanislav Kyseľ, syn Stanislava a Štefánie rod. Kortynovej, narodený v Dolnom Kubíne a bývajúci v Čimhovej, a Miroslava Rončáková, dcéra Ľubomíra a Anny rod. Strokovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Trstenej, ohlasujú sa dnes prvý raz.
  • Peter Mačor, syn Antona a Márie rod. Homolovej, narodený v Dolnom Kubíne a bývajúci v Pucove, a Andrea Fukasová, dcéra Vladimíra a Márie rod. Matušiskovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Čimhovej, ohlasujú sa dnes prvý raz.
 • Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.
 • MILODARY:
  • bohuznáma na oltár..................    ...    100,- €
  • rodina Figurová na oltár..............    300,- € 
  • Pán Boh zaplať!
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: skupina č. 9. (Patrik ŠANGALA, Stanislav PASTOR ml., Miroslav FALLA, Ľubomír HAVRILA, Anna OBRTÁČOVÁ) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová