Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie24. 10. – 30. 10. 2016Liturgická oslavaÚmysel
Nedeľa
23.10.2016
7.30
10.00
30. NEDEĽA
V OBDOBÍ „CEZ ROK“
Misijná nedeľa
7.30 za farníkov
10.00 za rodinu Jána Kabáča
Pondelok
24.10.2016
18.00Pondelok 30. týždňa v období „cez rok“18.00 † Milan Šálka – 10. výročie smrti
Utorok
25.10.2016
18.00Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Spišskej Kapitule, sviatok
Sv. omša s deťmi
18.00 za zdravie dcéry Dominiky

26.10.2016
7.00Streda 30. týždňa v období „cez rok“7.00 na úmysel
Štvrtok
27.10.2016
18.00Štvrtok 30. týždňa v období „cez rok“18.00 za syna
Piatok
28.10.2016

18.00

Sv. Šimon a Júda, apoštoli, sviatok
Sv. omša s birmovancami
18.00 † Františka Lieskovská
Sobota
29.10.2016
15.00Sobášna sv. omša15.00 za novomanželov Daniela a Katarínu
Nedeľa
30.10.2016
7.30
10.00
31. NEDEĽA
V OBDOBÍ „CEZ ROK“
7.30 za farníkov
10.00 za Božie požehnanie vnúčat
 • Dnes je zbierka na misie. Štedrým darcom veľké Pán Boh zaplať!
 • OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI vždy pol hodiny pred sv. omšou (aj v nedeľu).
 • Blížia sa sviatky Všetkých svätých a Dušičiek, počas ktorých možno získavať úplné odpustky pre duše v očistci. Je to veľký prejav lásky a milosrdenstva nás žijúcich voči zosnulým. K získaniu odpustkov sa vyžaduje aj sv. spoveď, preto nasledujúci týždeň budem spovedať tak, ako pred prvým piatkom. Táto sv. spoveď platí potom aj na prvý piatok. Aj birmovancov prosím, aby prijali Sviatosť zmierenia v tomto týždni. Sv. spoveď:
  • PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK, PIATOK: 16.30 – 17.30 (17.30 začína októbrová pobožnosť)
  • STREDA: nespovedá sa.
  • KU CHORÝM: až v piatok pred odpustom, teda 4. novembra o 8.00.
 • V piatok NEBUDE sv. omša s birmovancami. Birmovancov však prosím, aby sa namiesto toho zúčastnili na ktorejkoľvek sv. omši v týždni a dali si ju aj podpísať.
 • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať: 
 • 1. Daniel Hubjak, syn Daniela a Ľubomíry rod. Šprlovej, narodený v Trstenej a bývajúci v Suchej Hore, a Katarína Chovančáková, dcéra Ľubomíra a Jany rod. Betuštiakovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Čimhovej. Ohlasujú sa dnes tretí raz.
 • 2. Peter Lieskovský, syn Jána a Veroniky rod. Kuráňovej, narodený v Trstenej a bývajúci v Čimhovej, a Martina Kořinková, dcéra Petra a Oľgy rod. Žákovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Nižnej. Ohlasujú sa dnes druhý raz.
  • Kto vie o prekážke, ktorá by snúbencom bránila platne prijať Sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.
 • Pre záujemcov, ktorí majú záujem zúčastniť sa Godzone tour v Poprade, 14. novembra 2016, ponúka Oravské centrum mládeže možnosť spoločných autobusov, ktoré pôjdu z Oravy. Viac informácií a aj možnosť prihlásiť sa, je možné na tour.godzone.sk. Prípadne otázky môžete písať na office@ozviac.sk.
 • Zo soboty 29. októbra na nedeľu 30. októbra sa mení letný čas na zimný. Hodiny si posunieme o 1 hodinu dozadu :)
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 3. (Marián MIŠUDA, Zdenka KUBINČÁKOVÁ, Ján LIESKOVSKÝ, Pavol ŠTOBER, Slávka PAČECHOVÁ) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová