Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie 24. 11. – 30. 11. 2014
Liturgická oslava Úmysel
Nedeľa
23.11.2014
7.30
10.00
SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA
Tridsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období
7.30    za farníkov
10.00    † Milan Čakloš (10. výročie smrti)
Pondelok
24.11.2014
18.00
Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz, a spoločníci, mučeníci, spomienka
18.00    za zdravie a Božiu pomoc pre Stanislava
Utorok
25.11.2014
18.00
    Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica, ľubovoľná spomienka
18.00    † Eugen Jašurka a Peter Prídavok
Streda
26.11.2014
7.00
Streda 34. týždňa v Cezročnom období
7.00    za zdravie a Božie požehnanie rodiny
Štvrtok
27.11.2014
17.00
18.00
Štvrtok 34. týždňa v Cezročnom období
17.00    Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
18.00    † Helena Jagelková
Piatok
28.11.2014
18.00
Piatok 34. týždňa v Cezročnom období
Sv. omša s deťmi
18.00    † Milan Lieskovský
Sobota
29.11.2014
10.00
Spomienka Panny Márie, ľubovoľná spomienka
10.00!!!    za dôchodcov
Nedeľa
30.11.2014
7.30
10.00
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
Začiatok nového cirkevného roku
7.30    za farníkov
10.00    za Božiu pomoc pre Máriu a Jozefa Šimaľu
 • Upratovanie kostola, skupina číslo: 17
 • Dnes o 14.00 bude pobožnosť, pri ktorej obnovíme zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na tejto pobožnosti a na recitovaní zasväcujúcej modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Na budúcu nedeľu bude vo všetkých kostoloch na Slovensku jesenná zbierka na charitu. Štedrým darcom vopred Pán Boh zaplať!
 • Budúca nedeľa je prvou adventnou nedeľou, ktorou sa začína adventné obdobie – čas prípravy na príchod Krista. Na budúcu nedeľu pri obidvoch sv. omšiach bude požehnanie adventných vencov.
 • MILODARY:
  • bohuznáma rodina na kostol..............    100,- €
  • z krstu Ivany Stasovej........................50,- €
  • Pán Boh zaplať!
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: skupina č. 17. (Milan ČAKLOŠ, Vojtech MIKLOŠ, Silvester ŠÁLKA st., Ján OLES, Jozef ŠÁLKA) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová