Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie 20. 7. – 26. 7. 2015
Liturgická oslava Úmysel
Nedeľa
19.7.2015
7.30
10.00
SEDEMNÁSTA NEDEĽA
V OBDOBÍ "CEZ ROK"
7.30 za farníkov
10.00 za zdravie a Božiu pomoc Štefánii
Pondelok
20.7.2015
19.00 Sv. Gorazd a spoločníci, spomienka19.00    za zdravie a Božiu pomoc pre Silvestra
Utorok
21.7.2015
19.00
Utorok 17. týždňa v období „cez rok“
19.00    † Mária a Ján Vančík
Streda
22.6.2015
7.00Sv. Marta, spomienka7.00 na úmysel
Štvrtok
23.7.2015
18.00
19.00
Štvrtok 17. týždňa
v období "cez rok"
18.00    Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
19.00    † Mária Juríková
Piatok
24.7.2015

19.00

Sv. Ignác z Loyoly, kňaz, spomienka

19.00    † Augustín, Mária a Ján Pačecha
Sobota
25.7.2015
6.30
7.30
Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka
Prvá sobota v mesiaci
6.30 Fatimská pobožnosť
7.30 † rodičia a starí rodičia
Nedeľa
26.7.2015
7.30
10.00

OSEMNÁSTA NEDEĽA
V OBDOBÍ „CEZ ROK“
7.30    za farníkov
10.00   † Emília a Martin Šálka
 • Upratovanie kostola, skupina číslo: 7
 • Farnosť Krivá vás pozýva na duchovný program pri príležitosti sviatku bl. sestry Zdenky Schelingovej, ich rodáčky (sviatok má 30. júla). Program začína od stredy. Hlavná sv. omša je v sobotu o 10.30  bude ju slúžiť prešovský gréckokatolícky arcibiskup - metropolita Mons. Ján Babjak SJ.
 • Na budúcu nedeľu (2. augusta) možno získať úplné tzv. porciunkulové odpustky, a to vo všetkých farských a františkánskych kostoloch. Získa ich ten, kto navštívi spomínaný kostol, pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha a splní tri podmienky: sv. spoveď (nemusí byť rovno v ten deň, ale aj pár dní predtým), sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Tým, ktorí chcú získať tieto odpustky, vychádzajú v ústrety aj otcovia františkáni, ktorí vás pozývajú na Porciunkulovú slávnosť a získanie porciunkulových odpustkov, a to v sobotu 1. augusta do františkánskeho kostolíka v Trstenej. Program začína o 14.00. Plagát na nástenke.
 • 4. augusta 2015 bude 50. výročie smrti biskupa Jána Vojtaššáka. Naše biskupstvo si ho chce uctiť spomienkovými slávnosťami v Spišskej Kapitule, ale aj v jeho rodisku v Zákamennom. V Zákamennom sa slávnosť uskutoční v nedeľu 9. augusta, duchovný a kultúrny program sa začne o 14.00. Podrobný program je na plagáte. Sv. omšu o 14.30 bude slúžiť náš diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Všetci sme na túto slávnosť srdečne pozvaní. Ak by chcelo ísť viac ľudí na túto slávnosť, objednáme autobus. Hláste sa v sakristii.
 • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Anton Lieskovský, syn Antona a Jany rod. Vrabčekovej, narodený v Trstenej a bývajúci v Čimhovej, a Ivana Drábiková, dcéra Jozefa a Márie rod. Mazurovej, narodená v Žiline aj tam bývajúca. Ohlasujú sa dnes tretí raz.
  • Ľuboš Janiga, syn Jozefa a Dariny rod. Vnenkovej, narodený v Trstenej a bývajúci v Čimhovej, a Monika Gajdošíková, dcéra Jána a Oľgy rod. Kováčovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Tvrdošíne. Ohlasujú sa dnes druhý raz.
 • Kto by vedel o prekážke, ktorá by snúbencom bránila prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 7. (Anna Janigová, Irena Ondríková, Milan Fukas, Silvester Duda, Róbert Duda) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová