Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie 13. 4. – 19. 4. 2015Liturgická oslava Úmysel
Nedeľa 
12.4.2015
7.30
10.00
DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Nedeľa Božieho milosrdenstva
7.30 za farníkov
10.00 za pož. Oľgy Miklošovej (50 rokov)
Pondelok
13.4.2015
18.00 Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli18.00    † Jana Kučková a rodičia
Utorok
14.4.2015
18.00
Utorok po 2. veľkonočnej nedeli18.00    † Peter Benušík
Streda
15.4.2015
7.00Streda po 2. veľkonočnej nedeli7.00    † Ján Stroka
Štvrtok
16.4.2015
17.00
18.00
Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli
17.00    Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
18.00    za požehnanie Veroniky
Piatok
17.4.2015

18.00

Piatok po 2. veľkonočnej nedeli
Sv. omša s deťmi

18.00    † Gabriela a Stanislav Šálka
Sobota
18.4.2015
7.00
Sobota po 2. veľkonočnej nedeli7.00    † Anna Zahuraková
Nedeľa
19.4.2015
7.30
10.00
TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 za farníkov
10.00    za požehnanie Márie
 • Upratovanie kostola, skupina číslo: 16
 • Hnutie rodín na Slovensku pripravuje víkend pre duchovnú obnovu manželov pod názvom „Originálne manželské rekolekcie“. Bude sa konať vo Svite v dňoch 8. – 10. mája 2015. Na tento víkend je možné prihlásiť sa cez webstránku www.hkrsr.sk.
 • MILODARY:
  • - bohuznáma rodina............................    200,- €
  • - bohuznáma rodina...........................    100,- €
  • - bohuznámi.......................................    200,- €
  • - bohuznáma rodina............................    3000,- €
  • - bohuznáma......................................    100,- €
  • Pán Boh zaplať!   
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 16. (Štefan ŠIMAĽA, Martin ŠEFČÍK, Štefan STAS, Jozef STAS, Anton LIESKOVSKÝ) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová