Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, Farnosť Čimhová, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218
email: cimhova@kapitula.sk  


ObdobieLiturgická oslavaÚmysel
Pondelok
11.2.
17.30Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, Ľ. spomienka Svetový deň chorýchZa uzdravenie a obrátenie syna Jána
Utorok
12.2.
17.15
Za rodiny farnostiZa rodinu
Streda
13.2.
17.00
Féria†Filip Duda (1.výročie)
Štvrtok
14.2.
17.00Za rodiny, manželstvá, snúbencov a zaľúbenýchNa úmysel
Piatok
15.2.

18.00

Za deti z farnosti 
 Sv. omša za účasti detí
Za rodiny, deti, vnúčatá, pravnúčatá a pokoj v rodinách
Sobota
16.2.
7:30
Panny Márie v sobotuZBP pre rodinu Gejdošovú
Nedeľa
17.2.
8.00
10.00
ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Poďakovanie Bohu za 33. rokov manželstva 
Za Boží ľud

Upratovanie kostola. Ďakujem všetkým, ktorí upratujú a starajú sa o kostol. Prosím o upratovanie kostola skupinu č. 4. Slávka Pačechová, Miroslav a Stanislav Kyseľ, Miriam Šálková, Vladimír Ondrík. PBZ!
1. Úmysel KBS. Aby chorí na príhovor Panny Márie Lurdskej prežívali svoje utrpenie s Kristom, a tak prinášali v Cirkvi bohaté ovocie. 
2. Milodary na kostol. Z Ruže Bernardíny Fukasovej venovali na kostol 120€. PBZ! 
3. NTM. Farnosť sme sa zapojili do projektu Národného týždňa manželstva, čo je celosvetová kampaň na podporu manželstva. Viac na plagátoch.  
4. Deň modlitby za obete. 5. Medzinárodný Deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi je iniciatívou Svätého otca Františka, ktorého túžbou je, aby sa modlitba za obete rozšírila do všetkých miest a regiónov. Za Medzinárodný deň modlitby určil Svätý Otec 8. február, keďže tento deň je dňom liturgickej spomienky na Svätú Jozefínu Bakhitu, otrokyňu zo Sudánu, ktorá sa stala svätou. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapojili.
5. Skúška prvoprijímajúcich. V stredu bola skúška, ďakujem deťom ale i rodičom za výbornú prípravu.
6. 27. Svetový deň chorých. Svetový deň chorých sa každoročne slávi od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. Tento deň je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je vytváranie podmienok pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach. Katolícka cirkev v tento deň slávi spomienku na Pannu Máriu Lurdskú. Budem udeľovať sviatosť pomazania chorých.
            

Milan Ferenčík, farár

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová